Jogi nyilatkozat

                                                                                                                                                               

Azzal, hogy látogatja Pesek Szilárd Nimród egyéni vállalkozó által üzemeltetett www.jatekkucko.hu domain néven elérhető weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az
esetben is, ha nem vásárlója a Weboldalnak.

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

Pesek Szilárd Nimród egyéni vállalkozó
Székhely: 1105. Budapest, Harmat u. 42.
Nyilvántartási szám: 53658676
Adószám: 69769263-1-42
E-mail cím: jatekkucko.webaruhaz@gmail.com

(a továbbiakban: „Játékkuckó”)

 

1.    A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások,
grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek a JÁTÉKKUCKÓ szellemi tulajdonát képezik. 

A JÁTÉKKUCKÓ a Weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos jogot fenntart.

AJÁTÉKKUCKÓ előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Weboldalon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a Weboldal
látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a Weboldalon található
tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé.Ezen kívül a Weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez aJÁTÉKKUCKÓWeboldallal kapcsolatban fennálló
szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.

A Weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő
hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal, bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely
más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A Weboldal tartalmának, illetve aJÁTÉKKUCKÓ egyéb szellemi tulajdonának bármely további felhasználása kizárólag aJÁTÉKKUCKÓ előzetes engedélyével lehetséges. AJÁTÉKKUCKÓminden polgári és büntetőjogi lépést
megtesz ajelen pontban írt szellemi tulajdonhoz fűződő jogait sértő eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.


2.    A Weboldal tartalma, felelősség

A JÁTÉKKUCKÓ fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a Weboldalon történt elírásokért, sem
pedig a Weboldal tartalmának jogosulatlan, a JÁTÉKKUCKÓ-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

A JÁTÉKKUCKÓ nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak
egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen
általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A JÁTÉKKUCKÓ megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért,
számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. AJÁTÉKKUCKÓ a Weboldal használatával
összefüggésben javasolja, hogy a Weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági
frissítéseit. A Weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

3.    Kapcsolódó honlapok

A JÁTÉKKUCKÓ a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a JÁTÉKKUCKÓ tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal
vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 

4.    Adatvédelem és biztonság

A JÁTÉKKUCKÓ köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a Weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a
Weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a Weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

 

5.    Egyebek

A JÁTÉKKUCKÓ bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.


Budapest, 2019. július


Pesek Szilárd Nimród 
egyéni vállalkozó